Do konferencije BeKMen 2019 ostalo:
- (To the conference SeCMan 2019:) -REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – RABEK i
S4 GloSec GLOBALNA BEZBEDNOST
REGIONAL ASSOCIATION FOR SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT - RASEC AND
S4 GloSec GLOBAL SECURITY

u saradnji sa suorganizatorima

• Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija
• Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, Hrvatska
• Univerzitet Edukons, Fakultet za studije bezbednosti, Sremska Kamenica,
Srbija
• Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, Srbija
• Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
• Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
• Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš, Srbija

Organizuju 5. međunarodnu naučno - stručnu konferenciju

in cooperation with co-organizers

• Faculty of Logistics, University of Maribor, Celje, Slovenia
• Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
• Faculty of Security Studies, University EDUCONS, Sremska Kamenica,
Serbia
• Faculty of Occupational Safety, University of Niš, Serbia
• Security Research Center, Banja Luka, Republic of Srpska,
Bosnia and Herzegovina
• Complex Systems Research Center, Niš, Serbia

Organize THE 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE

SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT–THEORY AND PRACTICE

(SeCMan-2019)

The International Scientific Expert Conference
"Security and Crisis Management-Theory and Practice" presents
a scientifically-skilled platform for the exchange, development and
improvement of knowledge. The conference is multidisciplinary.
The aim of the conference is to unify knowledge in all areas of
social life in order to explain the emergence of security and crisis
management, to offer solutions to problems and to bring together
scientists and experts from different fields.Papers presenting
new research results are announced at the conference.
The variety of thematic units allow assessment of safety occurrences
in the spectrum of different approaches and methods.

The presentation of papers created on real practical problems basis
is very significant aspect of the conference.

The greatest merit of the conference is consolidation in one place:
exposition of the problems, direct scientists' opinion giving, direct experts'
opinion giving and authorities' involvement in the discussion.
In this way, the actual problem is being put in real dimension,
and information about it is available for all interested parties.>

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA

(BekMen-2019)

Međunarodna naučno stručna konferencija
„Bezbednost i krizni menadžment-teorija i praksa“ predstavlja
naučno stručnu platformu za razmenu, razvoj i unapređenje znanja.
Konferencija je multidisciplinarnog karaktera. Cilj konferencije jeste
da objedini znanja iz svih oblasti društvenog života, u cilju objašnjenja
pojava u oblasti bezbednosti i upravljanja krizama, ponudi rešenja
problema i spoji naučnike i stručnjake iz različitih oblasti. Na konferenciji se
saopštavaju radovi sa novim rezultatima istraživanja. Raznovrsnost
tematskih celina omogućava sagledavanje bezbednosnih pojava
u spektru različitih pristupa i metoda.

Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste i izlaganje
radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi.

Najveća vrednost konferencije jeste, objedinjavanje na jednom mestu:
izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika,
neposredno iznošenje mišljenja stručnjaka i uključivanje organa vlasti
u raspravu. Na ovaj način se problem postavlja u stvarnu dimenziju,
a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.