BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENTTEORIJA I PRAKSA10. MEĐUNARODNA NAUČNO STRUČNA KONFERENCIJA27.09.2024. i 28.09.2024.

Do konferencije BeKMen 2024 ostalo još

REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT
RABEK I S4 GloSec GLOBALNA BEZBEDNOST

U SARADNJI SA SUORGANIZATORIMA

 • Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku Celje, Slovenija
 • Veleučiliste u Karlovcu, Karlovac, Hrvatska
 • Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, Srbija
 • Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, Srbija
 • Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš, Srbija 
 • Visoka Poslovna Tehnička Škola, Doboj, Bosna i Hercegovina 
 •  

ORGANIZUJU 10. MEĐUNARODNU NAUČNO – STRUČNU KONFERENCIJU

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA 

( BekMen 2024 )

Međunarodna naučno stručna konferencija ‘Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa’ predstavlja naučno stručnu platformu za razmenu, razvoj i unapređenje znanja. Konferencija je multidisciplinarnog karaktera. Cilj konferencije jeste da objedini znanja iz svih oblasti bezbednosti i upravljanja krizama, ponudi rešenja problema i spoji naučnike i stručnjake iz različitih oblasti. Na konferenciji se saopštavaju radovi sa novim rezultatima istraživanja. Raznovrsnost tematskih celina omogućava sagledavanje bezbednosnih pojava u spektru različitih pristupa i metoda. 

Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste i izlaganje radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi.

Najveća vrednost konferencije jeste objedinjavanje na jednom mestu izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika, neposredno iznošenje mišljenja stručnjaka i uključivanje organa vlasti u raspravu. Na ovaj način se problem postavlja u stvarnu dimenziju, a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.

IN COOPERATION WITH CO-ORGANIZERS

 • Faculty of Logistics University of Maribor, Celje, Slovenia
 • Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
 • Faculty of Security Studies, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia
 • Faculty of Occupational Safety, Univesity of Nis, Serbia
 • Security Research Center, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hezergovina
 • Complex Systems research Center, Nis, Serbia
 • College of Business and Technical Education, Doboj, Bosnia and Hezergovina
 • Organize THE 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PROFESSIONAL CONFERENCE

  SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE ( SeCMan – 2024 )

  The International Scientific Professional Conference ‘Security and Crisis Management – Theory and Practice’ presents a scientifically – skilled platform for the exchange, development and improvement of knowledge. The conference is multidisciplinary. The aim of the conference is to unify knowledge in all areas of social life in order to explain the emergance of security and crisis management to offer solutions to problems and to bring together scientists and experts from different fields Papers presentating new research results are announced at the conference. The variety of thematic units allow assessment of safety occurrences in the specrtum of different approaches and methods.

  The presentation of papers created on real practical problems basis is very significant aspect of the conference.

  The greatest merit of the conference is consolidation in one place expostion of the problems, direct scientists opinion giving, direct experts opinion giving, and authorites involvemenet in the discussion. In this way  the actual problem is being put in real dimension and information about it is available for all interested parties.