IZLAGANJE RADOVA

Radovi se mogu izlagati na sledeće načine:
  1. Saopštavanjem na samom skupu prema rasporedu izlaganja radova
  2. Poster prezentacijom (autori treba da dostave postere pola sata pre početka otvaranja Foruma) – obaveštenja o oovom načinu izlaganja treba poslati do 01.10.2020 do 15.00 časova na mail konferencije
  3. Putem video linka – obavestiti organizatore o ovom načinu izlaganja do 01.10.2020. do 15.00 časova na mail konferencije