KOTIZACIJA

Autori radova – 12.000 rsd (100 €) + PDV

Koatori rada – 8.000 rsd (68 €) + PDV

Učesnici konferencije bez rada – 6.000 rsd  (50 €) + PDV

Organizator je u sistemu PDV.

Svi zainteresovani za konferenciju mogu prijaviti svoj dolazak i učešće slanjem prijave radova za konferenciju, putem sajta www.bekmen.rs i na mail konferencija@rabek.org

Kontakt osoba je:

 Maja Mijatović, telefon: +381 62 433 978

e- mail: konferencija@rabek.org