VAŽNI DATUMI - POZIV

Prijava rada i slanje abstrakta

do 20.06.2020.

Obaveštenje o prihvatanju teme rada

do 01.07.2020.

Slanje radova

do 05.08.2020

Recenzentski postupak

do 20.08.2020.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije

do 10.09.2020.

Štampanje zbornika radova

do 20.09.2020.