VAŽNI DATUMI

Prijava rada i slanje abstrakta

do 20.07.2023.

Obaveštenje o prihvatanju teme rada

do 25.07.2023.

Slanje radova

do 05.08.2023.

Recenzentski postupak

do 15.08.2023.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije

do 25.08.2023.

Štampanje zbornika radova

do 01.09.2023.