VAŽNI DATUMI

Prijava rada i slanje abstrakta

do 30.06.2024.

Obaveštenje o prihvatanju teme rada

do 05.07.2024.

Slanje radova

do 25.07.2024.

Recenzentski postupak

do 15.08.2024.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije

do 25.08.2024.

Štampanje zbornika radova

do 01.09.2024.