VAŽNI DATUMI - POZIV

Prijava rada i slanje abstrakta Drugi poziv

do 10.08.2020.

Obaveštenje o prihvatanju teme rada

do 15.08.2020.

Slanje radova

do 25.08.2020

Recenzentski postupak

do 05.09.2020.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije

do 10.09.2020.

Štampanje zbornika radova

do 20.09.2020.