Do konferencije BeKMen 2019 ostalo:
- (To the conference SeCMan 2019:) -REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – RABEK i
S4 GloSec GLOBALNA BEZBEDNOST

- (REGIONAL ASSOCIATION FOR SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT - RASEC AND
S4 GloSec GLOBAL SECURITY) -

u saradnji sa

- (and) -

(Biće naknadno objavljen)

Organizuju 5. međunarodnu naučno - stručnu konferenciju

- (Organize THE 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE) -

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA

(BekMen-2019)

- (SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT–THEORY AND PRACTICE) -

(SeCMan-2019)

Konferencija predstavlja forum za prezentovanje novih naučnih rezultata, razvojnih istraživanja i primena u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta. Na konferenciji se saopštavaju i diskutuju radovi sa rezultatima istraživanja koja se odnose na sve aspekte bezbednosti i kriznog menadžmenta. Radovi mogu biti analize slučajeva, eksperimentalni i teorijski rezultati ili primene novih ili poznatih teorijskih postavki za rešavanje aktuelnih problema u predmetnim područjima.

- (The conference represents forum for presentation of new scientific results, development researches and applications in the security and crisis management area. In the conference, papers consist of research results regarding all the aspects of security and crisis management are being reported and discussed about. The papers can represent case analyses, experimental and theoretical results or appliance of new or already known theoretical postulates for actual problems resolving within subjects areas.) -

Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste i izlaganje radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi.

- (The presentation of papers created on real practical problems basis is very significant aspect of the conference.) -

Najveća vrednost konferencije jeste, objedinjavanje na jednom mestu: izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika, neposredno iznošenje mišljenja stručnjaka i uključivanje organa vlasti u raspravu. Na ovaj način se problem postavlja u stvarnu dimenziju, a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.

- (The greatest merit of the conference is consolidation in one place: exposition of the problems, direct scientists' opinion giving, direct experts' opinion giving and authorities' involvement in the discussion. In this way, the actual problem is being put in real dimension, and information about it is available for all interested parties.) -