Programski odbor

Dr Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad – Predsednik       

Dr Miroslav Bjegović, Fakultet za studije bezbednosti, EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija  

Dr Darko Božanić, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

Dr Marijan Brozović, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska

Dr Gian Luigi Cecchini, Full Professor of European Union Law, University of Trieste, Italy  

Dr Aleksandra Dimitrovska, ekspert za psihologiju nacionalne bezbednosti, Severna Makedonija

Dr Bojan Đorđević, Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Megatrend, Beograd, Srbija  

Dr Dražan Erkić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina  

Dr Tatjana Gerginova, Fakultet bezbednosti Skopje, Severna Makedonija        

Dr Ljubomir Gigović, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija       

Dr Emina Hadžić Drežnjak, Građevinski fakultet, Univezitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina  

Dr Predrag Ilić, Institut za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Dr Željko Ilić, Republička uprava CZ, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina     

Dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija

Dr Aca Janićijević, Akreditaciono telo Srbije, Beograd, Srbija 

Dr Dragiša Jurišić, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Bosna i Hercegovina           

Dr Samed Karović, Fakultet za studije bezbednosti, EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija   

Dr Dalibor Kekić, Kriminalističko policijska akademija, Srbija  

Dr Savo Kentera, Atlantski savez Crne gore, Podgorica, Crna Gora  

Dr Nenad Komazec, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

Dr Tomaž Kramberger, Fakultet za logistiku Celje, Univerzitet Maribor, Slovenija      

Dr Mirjana Laban, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija      

Dr Goran Maksimović, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina   

Dr Marina Mihajlović, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija  

Dr Aleksandar Milić, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

Dr Marina Mitrevska, Filozofski fakultet, Institut za bezbednost, odbranu i mir, Skopje, Severna Makedonija 

Dr Dragan Mlađan, Kriminalističko policijski univerzitet, Beograd, Srbija       

Dr Nenad Mustapić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska       

Dr Vesna Nikolić, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Srbija     

Dr Dragan Pamučar, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

Dr Ruggiero Cafari Panico, Full Professor of European Union Law, University of Milan, Italy 

Dr Tomislav Radović, Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Megatrend, Beograd, Srbija

Dr Aca Ranđelović, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

Dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet u Banjа Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina   

Dr Slobodan Simić, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Dr Augusto Sinagra, European Union Law, University of Rome „La Sapienza“   

Dr Miomir Stanković, Istraživačko razvojni centar „Alfatec“ Niš, Srbija      

Dr Katarina Štrbac, Direktor direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima Ministarstva odbrane republike Srbije, Beograd, Srbija

Dr Jovan Vučinić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska        

Dr Marija Vukić, Istraživačko razvojni centar „Alfatec“ Niš, Srbija

Msc Nada Marstijepović, Fakultet za pomorstvo, Kotor, Crna Gora   

Tatjana Bojanić, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, Srbija 

Velizar Čađenović, Vatrogasni savez Crne Gore, Crna Gora