Tematske oblasti

 • Nauka o bezbednosti i nauka o krizama
 • Vojne nauke, sukobi, rat
 • Teorija rizika, ranjivost, otpornost i krize
 • Bezbednost, sigurnost i krizni menadžment
 • Rezilijentnost i inženjering rezilijentnosti
 • Menadžment, bezbednosni menadžment i krizni menadžment
 • Upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu
 • Sistemi bezbednosti, zaštite, odbrane i spasavanja
 • Bezbednost, sigurnost, kriza i osiguranje
 • Kvalitet, standardi i standardizacija u bezbednosnom, sigurnosnom i kriznom menadžmentu
 • Modelovanje i simulacije u oblasti bezbednosti
 • Odlučivanje u kriznom menadžmentu i inženjerstvu
 • Bezbednost, sigurnost i krizne situacije u organizacijama
 • Globalizacija i globalni aspekti bezbednosti
 • Upravljanje ljudskim resursima u kriznim i vanrednim situacijama
 • Komunikacija u kriznim i vanrednim situacijama
 • Zakonodavstvo u upravljanju krizama
 • Ekonomski aspekti upravljanja krizama
 • Državna, nacionalna i društvena bezbednost
 • Vojna moć, naoružanje i bezbednost
 • Bezbednost i zaštita životne sredine
 • Inovacije u oblasti bezbednosti i upravljanja krizama
 • Operaciona istraživanja u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta
 • Trendovi budućih kriza
 • Kritična infrastruktura u kriznim i vanrednim situacijama
 • Logistika u kriznim i vanrednim situacijama
 • Terorizam
 • Informaciono komunikaciona bezbednost
 • Javno zdravlje, zdravstvena zaštita i prva pomoć u kriznim i vanrednim situacijama
 • Bezbednost hrane
 • IKT sistemi u upravljanju krizama i vanrednim situacijama
 • GIS u upravljanju krizama i vanrednim situacijama
 • Upravljanje znanjem, obrazovanje i obuka
 • Vojne operacije i intervencije
 • Civilna zaštita i civilna odbrana
 • Korporativna bezbednost
 • Migracije
 • Epidemije, pandemije, bioterorizam
 • Zaštita od požara i eksplozija
 • Civilno društvo i krize
 • Korupcija
 • Klimatske promene
 • Upravljanje promenama
 • Smanjenje rizika od katastrofa, zaštita i spasavanje
 • Društveni i humanistički aspekti bezbednosti i kriznog menadžmenta
 • Zaštita lica imovine i poslovanja (privatno obezbeđenje)
 • Policija u sistemu bezbednosti
 • Bezbedni gradovi
 • Ljudska bezbednost
 • Bezbednosna analitika
 • Demografija i bezbednost
 • Održivi razvoj i bezbednost
 • Nanotehnologije i bezbednost
 • Metodologija naučnog istraživanja u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta