Tematske oblasti

 • Nauka odbrane i sukobi
 • Bezbednost, sigurnost i nauka o kriznim situacijama
 • Teorija rizika, ranjivost, otpornost i krize
 • Bezbednost, sigurnost i krizni menadžment
 • Rezilijentnost i upravljanje ranjivošću
 • Inženjering rezilijentnosti i ranjivosti
 • Upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu
 • Sistemi bezbednosti, zaštite, odbrane i spasavanja
 • Bezbednost, sigurnost, kriza i osiguranje
 • Kvalitet, standardi i standardizacija u bezbednosnom, sigurnosnom i kriznom menadžmentu
 • Modelovanje i simulacija
 • Odlučivanje u kriznom menadžmentu i inženjerstvu
 • Bezbednost, sigurnost i krizne situacije u organizacijama
 • Upravljanje rizikom od katastrofa
 • Upravljanje ljudskim resursima u kriznim i vanrednim situacijama
 • Komunikacija u kriznim i vanrednim situacijama
 • Zakonodavstvo u upravljanju krizama
 • Ekonomski aspekti u upravljanju krizama
 • Trendovi budućih kriza
 • Kritična infrastruktura u kriznim i vanrednim situacijama
 • Logistika u kriznim i vanrednim situacijama
 • Terorizam
 • Industrijski akteri u kriznim i vanrednim situacijama
 • Zdravstvena zaštita i prva pomoć u kriznim i vanrednim situacijama
 • Bezbednost hrane
 • IKT u upravljanju krizama i vanrednim situacijama
 • GIS u upravljanju krizama i vanrednim situacijama
 • Upravljanje znanjem, obrazovanje i obuka
 • Humanitarna intervencija
 • Civilna zaštita i civilna odbrana
 • Korporativna bezbednost
 • Migracije
 • Kritična infrastruktura
 • Korporativna i industrijska bezbednost
 • Zaštita od požara
 • Civilno društvo i krize
 • Korupcija
 • Klimatske promene