PROGRAMSKI ODBOR

 • Dr Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad - Predsednik       
 • Dr Siniša Domazet, Fakultet za studije bezbednosti, EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Darko Božanić, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Marijan Brozović, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska
 • PhD Gian Luigi Cecchini, Full Professor of European Union Law, University of Trieste, Italy
 • Dr Aleksandra Dimitrovska, ekspert za psihologiju nacionalne bezbednosti, Severna Makedonija
 • Dr Bojan Đorđević, Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Megatrend, Beograd, Srbija
 • Dr Dražan Erkić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
 • Dr Tatjana Gerginova, Fakultet bezbednosti Skopje, Severna Makedonija
 • Dr Ljubomir Gigović, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Emina Hadžić Drežnjak, Građevinski fakultet, Univezitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 • Dr Predrag Ilić, Institut za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Dr Željko Ilić, Republička uprava CZ, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina     
 • Dr Vladimir Jakovljević, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Dr Aco Janićijević, Akreditaciono telo Srbije, Beograd, Srbija
 • Dr Dragiša Jurišić, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Bosna i Hercegovina     
 • Dr Samed Karović, Fakultet za studije bezbednosti, EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Dalibor Kekić, Kriminalističko policijska akademija, Srbija
 • Dr Savo Kentera, Atlantski savez Crne gore, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Nenad Komazec, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Tomaž Kramberger, Fakultet za logistiku Celje, Univerzitet Maribor, Slovenija
 • Dr Mirjana Laban, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija      
 • Dr Goran Maksimović, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Marina Mihajlović, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija  
 • Dr Aleksandar Milić, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Marina Mitrevska, Filozofski fakultet, Institut za bezbednost, odbranu i mir, Skopje, Severna Makedonija
 • Dr Dragan Mlađan, Kriminalističko policijski univerzitet, Beograd, Srbija 
 • Dr Nenad Mustapić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska
 • Dr Vesna Nikolić, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Srbija
 • Dr Dragan Pamučar, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • PhD Ruggiero Cafari Panico, Full Professor of European Union Law, University of Milan, Italy
 • Dr Slobodan Radojević, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Tomislav Radović, Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Megatrend, Beograd, Srbija
 • Dr Aca Ranđelović, Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija
 • Dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet u Banjа Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Slobodan Simić, Bezbjednosni istraživački centar, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
 • Dr Augusto Sinagra, European Union Law, University of Rome „La Sapienza“
 • Dr Miomir Stanković, Istraživačko razvojni centar „Alfatec“ Niš, Srbija   
 • Dr Katarina Štrbac, Direktor direkcije za evropske integracije i upravljanje projektima Ministarstva odbrane republike Srbije, Beograd, Srbija
 • Dr Jovan Vučinić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska 
 • Dr Marija Vukić, Istraživačko razvojni centar „Alfatec“ Niš, Srbija
 • Msc Nada Marstijepović, Fakultet za pomorstvo, Kotor, Crna Gora   
 • Tatjana Bojanić, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, Srbija 
 • Velizar Čađenović, Vatrogasni savez Crne Gore, Crna Gora