PROGRAMSKI ODBOR

 • Dr Branko Babić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad - predsednik       
 • Dr Aleksandar Andrejević, Univerzitet EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Andrea Andrejević Panić, Univerzitet EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Goran Anđelić, Univerzitet EDUKONS, Fakultet za studije bezbednosti, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Darko Božanić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr Marijan Brozović, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska
 • Dr Ruggiero Cafari Panico, Full Professor of European Union Law, University of Milan
 • Dr Gian Luigi Cecchini,Full Professor of European Union Law, University of Trieste
 • Dr Siniša Domazet,Univerzitet EDUKONS, Fakultet za studije bezbednosti, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Dražan Erkić,Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srpske - Policijska Uprava Zvornik, Bosna i Hercegovina
 • Dr Tatjana Gerginova, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Fakultet bezbednosti Skopje, Severna Makedonija
 • Dr Ljubomir Gigović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr Ladin Gostimirović, Visoka poslovno-tehnička škola, Doboj, Bosna i Hercegovina
 • Dr Emina Hadžić Drežnjak, Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dr Predrag Ilić, Institut za zaštitu, ekologiju i informatiku, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina     
 • Dr Željko Ilić, Republička uprava CZ, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Vladimir Jakovljević, Univezitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, Srbija
 • Dr Jelena Ješić, Univerzitet EDUKONS, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Radislav Jovičić, Visoka poslovno-tehnička škola, Doboj, Bosna i Hercegovina
 • Dr Dragiša Jurišić, Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Samed Karović, Univerzitet EDUKONS, Fakultet za studije bezbednosti, Sremska Kamenica, Srbija
 • Dr Milica Mladenović, S4 Glosec Globalna bezbednost, Beograd, Srbija
 • Dr Savo Kentera, FiloAtlantski savez Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
 • Dr Nenad Komazec, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr Tomaž Kramberger, Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku Celje, Slovenija
 • Dr Mirjana Laban, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Dr Ivona Shushak Lozanovska, Pravni fakultet, Univerzitet Sv.Kliment Ohridski Bitola, Severna Makedonija
 • Dr Goran Maksimović, Bezbjednosni istraživački centar Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Nada Marstijepović, Fakultet za pomorstvo, Kotor, Crna Gora
 • Dr Marina Mihajlović , Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Inovacioni centar, Beograd, Srbija
 • Dr Aleksandar Milić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr Branislav Milosavljević, Univerzitet Union, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija
 • Dr Dragan Mlađan, Kriminalističko policijski univerzitet, Beograd, Srbija
 • Dr Nenad Mustapić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska/em>
 • Dr Vesna Nikolić,Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu Niš, Srbija
 • Dr Dragan Pamučar,Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
 • PhD Ruggiero Cafari Panico, Full Professor of European Union Law, University of Milan, Italy
 • Dr Aca Ranđelović,Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr Tomislav Radović,Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Megatrend, Beograd, Srbija
 • Dr Momčilo Sakan, Nezavisni univerzitet u Banjа Luci, Bosna i Hercegovina
 • Dr Slobodan Simić, Bezbjednosni istraživački centar Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Dr Augusto Sinagra, European Union Law, University of Rome „La Sapienza“
 • Dr Miomir Stanković, Univerzitet u nišu, Fakultet zaštite na radu Niš, Srbija
 • Dr Katarina Štrbac, Univerzitet Union, Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd, Srbija
 • Dr Jovan Vučinić, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatska
 • Dr Marija Vukić, IRC Alfatec, Niš, Srbija
 • Dr Željko Zorić, kompanija Sector Security, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Mr Dragana Kosić, kompanija Sector Security, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Tatjana Bojanić, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, Srbija