VREME ODRŽAVANJA

03 – 04.10.2019. godine

MESTO ODRŽAVANJA

Beograd, Studentsko odmaralište, Radojka Lakić, Avala (Bulevar patrijarha Germana bb), Srbija

ORGANIZATORI

RABEK – Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment, Beograd, Srbija, www.rabek.org

S4 GloSec Globalna bezbednost doo, Beograd, Srbija, www.glosec.rs

SUORGANIZATORI

  • Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku, Celje, Slovenija
  • Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Fakultet za bezbednost, Skopje, Severna Makedonija
  • Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, Hrvatska
  • Univerzitet Edukons, Fakultet za studije bezbednosti, Sremska Kamenica, Srbija
  • Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, Srbija
  • Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
  • Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Centar za istraživanje kompleksnih sistema, Niš, Srbija