KONFERENCIJU SU PODRŽALI:

ORGANIZATORI
PODRŠKA
SPONZORI