Prijava učešća

 

Prijavu možete preuzeti ovde: Prijava BeKMen 2019.doc

 

 

Prezime i ime autora

 

Elektronska pošta za komunikaciju

 

Prezimena i imena koautora

1. ___________________________________________ (koautor)
2. ___________________________________________ (koautor)
3. ___________________________________________ (koautor)

Prijavljujem učešće na konferenciji (podvući)

A) sa naučnim radom   B) sa stručnim radom   C) bez rada

Zemlja iz koje dolazi autor-koautori

1. _______________________________________ (autor)
2. _______________________________________ (koautor)
3. _______________________________________ (koautor)
4. _______________________________________ (koautor)

Organizacija-naziv/adresa/mail/ telefon

1. _______________________________________________ (autor)
2. _______________________________________________ (koautor)
3. _______________________________________________ (koautor)
4. _______________________________________________ (koautor)

Broj autora i koautora rada (podvući)

a) Samo autor

b) Autor i jedan koautor

c) Autor i dva koautora

d) ____________________

Naziv teme

 

 

Apstrakt (do 150 reči)

 

Ključne reči (do 5 reči)

 

 

Način plaćanja kotizacije i podaci za izdavanje računa (podvući i uneti podatke)

A) Fizičko lice                         

Ime Prezime:

Adresa:

B) Pravno lice

Naziv preduzeća:

Matični broj:

PIB:

Za uplate iz inostranstva VAT no.:

Adresa:

e-mail:

Želim da predstavim proizvode i/ili usluge na izložbenom delu manifestacije

DA       NE

Dostavite mi poseban poziv i uslove za izložbeni deo manifestacije na mail _______________________

NAPOMENA:

  1. Molimo Vas da prijavu naslovite prema sledećem: Petrovic A. Prijavakonf2019
  2. Popunjenu prijavu poslati na e-mail: konferencija@rabek.org
  3. U slučaju da nema odgovora o primljenoj prijavi u toku tri dana, molimo Vas da izvršite proveru ponovnim slanjem ili na telefone i mailove navedene na sajtu