Prijava učešća

 

Prijavu možete preuzeti ovde: Prijava.doc

 

Prezime i ime autora 
Elektronska pošta za komunikaciju 
Prezimena i imena koautora 
Prijavljujem učešće na konferenciji (podvući)A)    sa naučnim radom       B) sa stručnim radom        C) bez rada
Zemlja iz koje dolazi autor-koautori

1.    __________________________________________ (autor)

2.    __________________________________________ (koautor)

3.    __________________________________________ (koautor)

4.    __________________________________________ (koautor)

Organizacija-naziv/adresa/mail/telefon

1.    ______________________________________________________ (autor)

2.    ______________________________________________________ (koautor)

3.    ______________________________________________________ (koautor)

4.    ______________________________________________________ (koautor)

Oblast koju autor namerava da obrađuje (sa pozivnog flajera deo TEMATSKE OBLASTI) (podvući, npr A, 2)
ABCDEFGHIJKL        
12345678910          
Predlog druge oblasti koja nije data u Tematskim oblastima­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________
Broj autora i koautora rada (podvući-dopisati)

a)      Samo autor

b)      Autor i jedan koautor

c)      Autor i dva koautora

d)      ________________________

Naziv teme 
Abstrakt (do 150 reči) 
Ključne reči (do 5 reči) 
Želim da predstavim proizvode i/ili usluge na izložbenom delu manifestacijeDA       NEDostavite mi poseban poziv i uslove za izložbeni deo manifestacije na mail _____________________________

NAPOMENA:

  1. Molimo Vas da prijavu naslovite prema sledećem: Prezime-Ime, Prijava_Bekmen2018
  2. Popunjenu prijavu poslati na mail: konferencija@rabek.org
  3. U slučaju da nema odgovora o primljenoj prijavi u toku tri dana, molimo Vas da izvršite proveru ponovnim slanjem ili na telefone i mailove navedene u pozivnom flajeru
  4. Prijavu možete preuzeti ovde: Prijava.doc