Važni datumi - PRVI poziv

Prijava rada i slanje abstrakta                                                        do 30.06.2019.

Obaveštenje o prihvatanju teme rada                                           do 10.07.2019.

Slanje radova                                                                                    do 15.08.2019.

Recenzentski postupak                                                                  do 30.08.2019.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije  do 15.09.2019.

Štampanje zbornika radova                                                            do 25.09.2019.