Važni datumi - Treći poziv

 

Treći poziv možete preuzeti ovde: Poziv.pdf

 

Prijavu za učešće na konferenciji, temu i apstrakt  poslati do 04. 07. 2018. na e-mail adresu: konferencija@rabek.org

Obaveštenje o prihvatanju teme rada do – 07. 07. 2018.

Slanje radova do – 20. 07. 2018.

  Recenzentski postupak do – 30. 07. 2018.

Slanje konačne verzije rada posle recenzije i uplata kotizacije do – 30. 08. 2018.

Štampanje zbornika radova do – 15. 09. 2018.

Datum konferencije 11. i  12. 10. 2018.